GudriemBerniem.lv

Garantija

Jūs varat atgriezt neizmantotās preces, kuras jums nepatīk un, kuras nav iekļautas neatgriežamo preču sarakstā  to oriģinālajā iepakojumā 14 dienu laikā;

Gadījumā, ja jūs atteiksieties no precēm, mēs tās pieņemsim un atmaksāsim preču vērtību 14 dienu laikā.

Interneta veikalā klienti nevar apskatīt preces, tādēļ likumdošana, kura aizsargā patērētāju intereses e-komercijas jomā nosaka vienu no vissvarīgākajām patērētāju tiesību aizsardzības iezīmēm – tiesības atteikties no pirkuma un distances līguma, kas ir noslēgts komunikāciju veidā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai izmantotu atteikuma tiesības:

  • Pārdevējs tiek rakstveidā informēts par distances līguma atcelšanu;
  • Paziņojums tiek iesniegts noteiktajā termiņā (14 dienu laikā);
  • Prece nav bojāta, vai tās izskats nav principiāli mainīts (tā tiek atgriezta oriģinālajā iepakojumā).

Saskaņā ar 3.2. punktu par interneta veikala gudriembērniem.lv noteikumiem, atbilstošas kvalitātes preču atgriešanas izmaksas segs Pircējs.

Lai izvēlētos kādu no atgriešanas veidiem, lūdzu sazinieties ar mums elektroniski, sūtot ēpastu uz info@gudriemberniem.lv vai zvanot pa tālruni 28859671

LatvianEnglishRussian